SCOPUL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE

În contextul adaptării ţării noastre la cerinţele Uniunii Europene, atingerea standardelor juridice şi politice comunitare a devenit obligaţie şi o prioritate. Schimburile de experienţă şi activităţile comune ale reprezentanţilor şi specialiştilor din statele comunitare reprezintă modalităţi eficiente de realizare a acestui scop. Conferinţele, colocviile sau workshop-urile organizate în mediul academic şi juridic sunt ocazii perfecte pentru armonizarea sistemelor juridice şi, nu în ultimul rând, pentru îmbunătăţirea lor. Pe această linie se înscrie şi Conferinţa Internaţională cu tema „Necesitatea reformei în drept şi administraţie publică” organizată de către Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative – Departamentul de Discipline Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, în perioada 16 – 19 noiembrie 2011. De asemenea, prin intermediul unor asemenea manifestări ştiinţifice se încearcă într-o oarecare măsură, să se contribuie la conturarea politicii şi legislaţiei naţionale şi armonizarea acesteia cu legislaţia şi politica de la nivelul spaţiului comunitar.

 

Organizatorii acestei conferinţe şi-au propus să ofere specialiştilor, teoreticieni sau practicieni, posibilitatea de a discuta şi analiza problematica reformei în drept şi administratie publică, cu atât mai mult cu cât trebuie avute în vedere şi recentele propuneri de modificare a Constituţiei României şi a altor legi.

 

Conferinţa va include şi organizarea unor workshop-uri axate pe problematici de actualitate şi extrem de dezbătute, care vor atrage cu siguranţă nu numai pe specialiştii din domeniu, dar şi pe reprezentanţi ai mediului de afaceri şi a celui social.

 

Considerăm că acest eveniment este unul deosebit de important atât pentru viaţa academică juridică, pentru jurisprudenţa românească, cât şi pentru stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare între specialişti din diferitele domenii şi ţări.