NORME DE REDACTARE


TITLUL lucrării
TITLUL se scrie cu majuscule, TNR, caractere 12, bold, centrat în limba română (numai pentru autorii români) și limba engleză sau franceză.

AUTORUL/AUTORII lucrării
Numele autorului/autorilor se scrie în dreapta, la două rânduri distanţă sub titlu. Prenumele se scrie cu TNR, caracter 10, bold, iar numele de familie se scrie cu TNR, caracter 10, cu majuscule şi Bold. După numele de familie se va trece un asterix (simbolul ) şi, ca notă de subsol, se va scrie calitatea autorului, gradul didactic, titlul ştiinţific (dacă este cazul), instituţia sau locul de muncă (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul).

REZUMATUL lucrării (ABSTRACT)
Rezumatul va avea cel mult 200 de cuvinte şi se trimite obligatoriu în limba engleză sau franceză și în limba română (numai pentru autorii români). Se scrie cu TNR, caractere de 9, italic, Justify, la două rânduri distanţă de numele autorului.

CUVINTE CHEIE (KEYWORDS)
Se menţionează 4-6 cuvinte (sau expresii) cheie care surprind esenţa lucrării. Se însiră în ordinea importanţei lor, în limba engleză (inclusiv la articolele scrise sau traduse în limba franceză), la două rânduri distanţă sub rezumatul lucrării, cu caractere TNR, 10, italic, Justify.

Lucrarea
Corpul lucrării se redactează pe format A4 (margini: sus/jos/stanga/dreapta: 2cm), cu TNR, caractere de 10, Justify şi spaţiere la un rând distanţă. Notele de subsol se redactează cu TNR, caractere de 8.

Dacă lucrarea este împărțită în capitole și subcapitole, TITLURILE capitolelor se vor scrie cu litere de tipar, TNR 10, bold, aliniere la stânga; titlurile subcapitolelor se vor scrie cu litere normale, TNR 10, aliniere la stânga, bold. Înainte şi după TITLURILE CAPITOLELOR/subcapitolelor/paragrafelor se lasă un spaţiu gol (1 rând). Atât în text cât şi în note se folosesc următoarele prescurtări: art. (= articol); paragr. (= paragraf); alin. (= alineat); urm. (=următorii), p./pp (= pagina ori paginile); t. (= tomul); vol. (= volumul); O.G. (= ordonanţă de Guvern); H.G. (= hotărâre de Guvern).

Sursele bibliografice/REFERENCES (cărţi, reviste de specialitate) trebuie introduse folosind Stilul „Harvard”. Pentru aceasta va rugăm să consultați site-ul: http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf. Alte surse citate (jurisprudenţă, legislație, surse electronice etc) se indică numai în notele de subsol. În cazul lucrărilor citate, se menţionează numele complet al sursei/documentului), editor (dacă este cazul), oraşul, anul apariţiei/numărul, numărul paginii/paginilor, instanța/autoritatea emitentă. În cazul jurisprudenţei, se menţionează denumirea actului, numărul şi data pronunţării/emiterii, emitent (instanţă), locul publicării (Monitorul Oficial, culegere/buletin de practică judecătorească etc.). Notele de subsol se numerotează în continuare pentru întreaga lucrare şi nu începând cu nota 1 la fiecare pagină.

Cu excepția titlului articolului și a titlurilor capitolelor și a subcapitolelor, lucrarea se culege cu caractere normale și unde este cazul cu italic (nu se admit sublinieri - underline).
Materialele (articole, studii) trimise revistei noastre nu pot depăşi, în total, 15 pagini standard.

Colaboratorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor evitând total orice formă de plagiat.