Concursul Internațional de Comunicări Științifice "Tudor Drăganu"

Universitatea Petru Maior
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Catedra de Discipline Juridice şi Administrative
în parteneriat cu
Fundatia Pro Iure
Universul Juridic

TERMENE LIMITĂ

18 noiembrie 2017

  • Înregistrarea și transmiterea titlului lucrărilor, împreună cu un scurt rezumat (aprox. 200 de cuvinte în limba română pentru participanții din România și Engleză / Franceză pentru studenții din străinătate). De asemenea, trimiterea formularului de participare pe adresa de e-mail cercultd@yahoo.com

20 noiembrie 2017

  • Confirmarea înscrierii

26 noiembrie 2017

  • Trimiterea lucrărilor in extenso

Nerespectarea termenelor atrage nepublicarea materialului în volumul sesiunii (CD cu ISSN).