Concursul Internațional de Comunicări Științifice "Tudor Drăganu"

Universitatea Petru Maior
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Catedra de Discipline Juridice şi Administrative
în parteneriat cu
Fundatia Pro Iure
Universul Juridic

TERMENE LIMITĂ

15 noiembrie 2016

  • înregistrarea și transmiterea titlului lucrărilor, împreună cu un scurt rezumat (aprox. 200 de cuvinte în limba română pentru participanții din România și Engleză/Franceză pentru studenții din străinătate)

18 noiembrie 2016

  • confirmarea înscrierii

2 decembrie 2016

  • trimiterea lucrărilor in extenso şi a formularului de participare, prin e-mail.

Nerespectarea termenelor atrage nepublicarea materialului în volumul sesiunii (CD cu ISSN).