Concursul Internațional de Comunicări Științifice "Tudor Drăganu"

Universitatea Petru Maior
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Catedra de Discipline Juridice şi Administrative
în parteneriat cu
Fundatia Pro Iure
Universul Juridic

TERMENE LIMITĂ

16 noiembrie 2015

  • înregistrarea și transmiterea titlului lucrărilor, împreună cu un scurt rezumat (aprox. 200 de cuvinte în limba română pentru participanții din România și Engleză/Franceză pentru studenții din străinătate)

18 noiembrie 2015

  • confirmarea înscrierii

04 decembrie 2015

  • trimiterea lucrărilor in extenso şi a formularului de participare, prin e-mail.

Nerespectarea termenelor atrage nepublicarea materialului în volumul sesiunii (CD cu ISSN).