Concursul Internațional de Comunicări Științifice "Tudor Drăganu"

Universitatea Petru Maior
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Catedra de Discipline Juridice şi Administrative
în parteneriat cu
Fundatia Pro Iure
Universul Juridic

INFORMAȚII GENERALE

Univeristatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Departamentul de Drept si Administratie Publica, Cercul Studenţesc de Drept Constituțional și Administrativ „Tudor Drăganu”, în colaborare cu Asociația „Pro Iure” din Tîrgu-Mureş şi Editura „Universul Juridic” din Bucureşti, vă adresează invitaţia de a participa la Concursul Internaţional de Comunicări Ştiinţifice „Tudor Drăganu”, care va avea loc în data de 11-12 decembrie 2015, în Tîrgu-Mureş, în sala de conferințe a Hotelului „Continental”.

Tema propusă:

„RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL PUBLIC”


  • Organizatorii asigură cazare și masă. Delegaţiile din partea universităţilor participante pot fi formate din maxim 3 persoane (2 studenţi şi un cadru didactic).
  • Cheltuielile de transport, precum şi cele pentru eventualele persoane însoţitoare, vor cădea în sarcina participanţilor.